MEMBRII

În structura Asociatiei Lifetech City există patru tipuri de entități, respectiv institutii publice, universități si organisme de cercetare, întreprinderi, precum și asociatii/ONG - entități cu rol catalizator
 • Inițiator al proiectului LifeTech City;
 • Vastă experiență în implementarea unor proiecte cu finanțare europeană;
 • Este Municipiu reședință de județ cu peste 135 mii locuitori, si aprox. 220 mii locuitori (incluzând zona metropolitană);
 • Conectivitate la Rețeaua TEN-T, Aeroport Internațional Transilvania;
 • Stabilitate administrativă;
 • Centru de excelență în medicină și sănătate umană. 
 •  este orientat către progres și susține investițiile în modernizarea unităților sanitare publice din județ;
 •  susține dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, încurajarea trasferului tehnologic și a cercetării aplicate în sectoare cu potențial de creștere;
 •  susține domeniul sanitar și potențialul inovativ al cadrelor medicale.
 • participă, în colaborare cu Ministerul Sănătății, la elaborarea Strategiei Naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Sistemul de Sănătate;
  • iniţiază proiecte de acte normative pentru corelarea legislaţiei naţionale privind asigurarea calităţii serviciilor de sănătate, cu reglementările internaţionale;
  • elaborează standardele, metodologia şi procedurile de acreditare a unităţilor sanitare, cu consultarea Ministerului Sănătaţii şi a autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor care au reprezentanţi în Colegiul Director al A.N.M.C.S.;
  • recunoaşte furnizorii de servicii de consultanţă în domeniul calităţii serviciilor de sănătate, precum şi pe cei de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate;
  • evaluează, reevaluează, acreditează, reacreditează unităţile sanitare şi monitorizează asigurarea calităţii serviciilor de sănătate la nivelul acestora;
  • emite şi retrage certificatul de acreditare a unităţilor sanitare;
  • iniţiază, promovează şi desfăşoară activităţi de cercetare în domeniul calităţii serviciilor de sănătate.
  • asigură servicii medicale preventive, curative, de recuperare şi paliative, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi a nou-născutului;
  • desfăşoară activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, de educaţie medicală continuă, precum şi de cercetare ştiinţifică medicală;
  • realizează multiple proceduri în premieră la nivel național, ultima fiind realizată în mai 2016, respectiv prima intervenție urologică laparoscopică de extirpare a unui chist renal;
  •  la nivelul anilor 2014 și 2015 unitatea medicală a fost implicată în 10 programe și subprograme de sănătate – P. N. oncologie, P. N. de tratament pentru boli rare, subprogramul de sănătate a copilului, subprogramul de sănătate a femeii;
  • organizează în colaborare cu Societatea Română de Anestezie – Terapie Intensivă, Asociația Română de Anestezie Regională, Centrul pentru dezvoltarea Resurselor Umane “For Life”, și Liga Studenților din Tîrgu Mureș Simpozionul de anestezie regională eco-ghidată;
  • asigură servicii medicale preventive, curative, de recuperare şi paliative, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi a nou-născutului.
  • asigură asistenţă medicală imediată necesară în cazuri de urgenţă - primirea, investigarea şi tratamentul definitiv a urgenţelor critice cardiovasculare în parteneriat cu Serviciului Mobil de Urgenţe, Recuperare şi Descarcerare (SMURD);
  • asigură chirurgia cardiacă a sugarului şi copilului mic, tratamentul chirurgical al cardiopatiilor congenitale complexe;
  • asigură evaluarea şi tratamentul medico-chirurgical în patologia cardiovascularului de toate vârstele, de la nou-născut şi sugar la pacientul vârstnic;
  • asigură efectuarea transplantului cardiac;
  • deține primul Centru Cardiovascular Pediatric din România;
  • cuprinde un bloc operator cu două săli de operație și este destinat copiilor cu malformații congenitale la vârste foarte mici - nou-născuți și sugari;
  • premieră medicală privind realizarea unui implant de ”inimă artificială”.
  • instituţie de învăţământ superior acreditată, cu important segment dedicat predării în limba maghiară;
  • pune accent pe sprijinirea și impulsionarea activității de cercetare științifică și publicarea rezultatelor obținute, în cadrul Universității fiind înființat chiar un departament specializat în acest sens;
  • proiectele de cercetare dezvoltate sau în curs de implementare au în comun metode avansate de control, prelucrarea digitală a semnalelor şi reţele de calculatoare.
  • liant şi catalizator în iniţiativele Autorităţii Locale privind colaborările instituţionale locale şi internaţionale;
  • a format şi grupuri de specialişti pentru elaborarea unor teme de cercetare complexe privind schimbările climatice şi efectul acestora asupra comunităţii;
  • a fost implicată de-a lungul anilor în mai multe proiecte naţionale şi internaţionale.
  • urmărește derularea contractelor de închiriere pentru locuințe și spații cu altă destinație decât locuințe, construcții și vânzări de locuințe, activităţi de topografie şi topometrie, atât pentru imobilele aflate în administrare, cât și pentru terți.
  • dezvoltă soluții complete de monitorizare și urmărire a flotelor auto, asigurând pe termen lung desfășurarea ritmică a activității clienților prin optimizarea activităților lor și găsirea unor soluții performante și revoționare pentru măsurarea parametrilor și informațiilor relevante pentru optimizarea funcționării unei flote auto;
  • dispune de aplicabilitatea practică a rezultatelor științifice obținute de experții și posibilitatea oferirii unor soluții complete de dezvoltare ”in-house” a serviciilor pe care le oferă.
  • deține laborator de control al calităţii, dotat cu aparate şi echipamente moderne;
  • gama de produse conţine peste 100 - medicamente cu prescripţie Rx,  medicamente fără prescripţie OTC, suplimenţi alimentari, produse cosmetice, preparate galenice, etc.
  • importator şi distribuitor pentru 50 de companii farmaceutice naţionale și internaţionale şi să asigure servicii de logistică pentru mai multe companii farmaceutice multinaţionale.
  • specializată în producţia şi distribuţia medicamentelor generice de uz uman în forme orale solide, comprimate şi capsule;
  • deține o organizație de cercetare de contract (CRO) care oferă sprijin pentru industria farmaceutică, biotehnologie și dispozitivelor medicale;
  • poate furniza servicii de tip biofarmaceutice, dezvoltare teste biologice, comercializare, cercetări preclinice, cercetări clinice, managementul studiu clinic.
  • echipă de tehnicieni ortopezi specializaţi în centre de protezare-ortezare cu tradiţie din Germania, Olanda şi Ungaria;
  • a sprijinit înființarea Centrului Naţional de Reabilitare;
  • membru fondator al Patronatului Firmelor Furnizoare de Dispozitive Medicale din România.
  • deține echipament laborator implantare componente;
  • dezvoltare aplicatii îngobate cu microcontrolere pentru dezvoltare măsurări semnale bioelectrice de mică putere, măsurare impedante de biocontact, dezvoltare condiționare analogică și digitată pentru canale de amplificare inteligente, monitorizare comunicații wireless, dezvoltare protocoale de comunicații pentru noduri inteligente de măsurare, dezvoltare interfețe utilizator;
  • a dezvoltat actuator haptic pentru îmbunătățirea diagnosticării bolilor de prostată.
  • promotor al proiectelor menite să susțină educația și să sporească nivelul de implicare al publicului în relația educația în științe;
  • promovează cultura științifică, susține creșterea atractivității carierelor în domeniul științific și tehnologic pentru tineri și studenți prin metode de educație formală și informală, prin activități interdisciplinare și cultural -științifice precum IT, mediu, sănătate;
  • beneficiază de sprijin internațional, inițiativele sale având susținerea Centrului Științific Copernicus din Polonia, a centrului Cellabz din Franța, Techniquest din Marea Britanie și a centrului Științific Svenska din Stockholm, Suedia.
  • pune în practică planurile și strategiile concepute în parteneriat, de a contribui și utiliza eficient resursele financiare și umane în asistarea comunităților din Regiunea Centru;
  • elaborează și reactualizează Planul de Dezvoltare Regională (PDR), precum și a planurile și programele operaționale și sectoriale de la nivelul regiunii;
  • gestionează, ca și autoritate de implementare, fondurile alocate Regiunii din Fondurile Uniunii Europene, din bugetul național sau din alte surse de finanțare;
  • asigură monitorizarea proiectelor implementate;
  • promovează regiunea și activitățile care decurg din politicile de dezvoltare regională;
  • asigură asistență tehnică investitorilor în Zonele Defavorizate, precum și monitorizarea activității agenților economici care beneficiază de facilități;
  • sprijină dezvoltarea de parteneriate naționale, inter-regionale și internaționale.

  Rolul ADR Centru în construcția Polului de Competitivitate este acela de a depune eforturile necesare pentru orientarea și susținerea membrilor în definirea unor principii de dezvoltare în acord cu direcțiile de dezvoltare definite la nivelul documentelor strategice elaborate la nivel regional, național și european. 

  S-a definit in urma fuziunii dintre doua mari universitati cu renume din regiune, respectiv: 
  • una dintre unitățile de elită ale învățământlui medical superior românesc, având în prezent peste 3.600 de studenți și aproximativ 400 de cadre didactice;
  • dispune de o bază de date cu peste 2000 de resurse și simulatoare medicale disponibile online, pentru diverse domenii, 7 laboratoare de învățământ virtual medical, 4 laboratoare în cadrul Disciplinei de Informatică Medicală și Biostatistică, 1 laborator de Microscopie Virtuală, 1 laborator de Electrofiziologie Virtuală, etc;
  • singura universitate în domeniul medical cu predare şi în limba maghiară, alături de limba română şi mai nou cea engleză;
  • prezintă conținutul didactic în format digital (cursuri în format electronic, prezentări electronice, prezentări video, utilizare de simulatoare  online, de ex. ExPharm-farmacologie experimentală, Torvs-baze de date moleculare, Visible Human Project-anatomie virtuală, Microscopie virtuală, Fiziologie virtuală)
  • este implicată activ în proiecte de CDI, atât pe plan naţional cât şi internaţional, printre cele mai importante se află parteneriatul cu Institutul Oncologic Budapesta și cel cu Universitatea Semmelweis din Budapesta;
  • are în derulare 33 de acorduri bilaterale Erasmus cu universități din Belgia, Croația, Franța, Germania, Italia, Lituania, Spania, Turcia, Ungaria. 
  • absolvenți în domenii tehnice, economice și umaniste;
  • dotare tehnică și informatică superioară altor universități de profil din țară;
  • a dezvoltat o serie de proiecte cu finanțare europeană în parteneriat cu instituții de profil din afara țării, cum ar fi Universitatea Tehnică din Bulgaria sau cu Institutul de Informatică al Academiei de Științe din Slovacia;
  • disciplinele studiate în cadrul universității acoperă o gamă foarte vastă, îndeosebi în domeniul informaticii, respectiv calculatoare, automatică şi informatică aplicată, tehnologia construcţiilor de maşini, inginerie economică industrială, inginerie industrială, mecatronică, ingineria sistemelor electro-energetice, design industrial, ingineria şi protecţia mediului în industrie, matematică – informatică;
  • partener în Consorțiul Academic cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș.


  • susține partenerii locali în dezvoltarea de proiecte în domeniul cercetării medicale și a științelor vieții;
  • asigură administrarea construcției clădirilor din cadrul proiectului privind dezvoltarea orașului sțiințific;
  • asigură dezvoltarea infrastructurii și acordarea de servicii pentru afaceri;
  • asigură managementul și administrarea clădirilor ce fac parte din proiecte.
  • asigură dezvoltarea, proiectarea și implementarea echipamentelor de încălzire prin inducție;
  • aplicațiile medicale convenționale sunt legate de producția echipamentelor medicale, cum ar fi uneltele chirurgicale și stomatologice sau sigilarea capsulelor precum și a cutiilor de medicamente cu folii de aluminiu;
  • aplicațiile medicale neconvenționale se referă la cercetări în domeniul tratamentului cancerului prin încălzirea locală a celulelor cancerigene folosind materiale feromagnetice plasate în tumori.       
  • asigură servicii de mentenanță pentru întreţinerea corectă şi verificarea aparaturii medicale;
  • dezvoltă soluții inovatoare de tratament în colaborare cu clinici de top și centre de cercetare în domeniul recuperării medicale pentru recuperare robotică a membrelor inferioare, recuperare robotică a membrelor superioare, recuperare neuromotorie robotică;
  • oferă produse pentru laserterapie, cardiologie, fizioterapie, osteodensitometrie, telemedicină. 
  • deține atelier de prelucrări metalice;
  • deține atelier de tratamente termice- plasmaniturare;
  • laborator propriu de analize chimice.

  PROCONTROL SRL

  • fabricarea de dispozitive, instrumente, aparate și echipamente electronice destinate atât pentru uz industrial, cât și pentru larg consum;
  • activităţi de cercetare-dezvoltare şi transfer tehnologic, mai ales pe direcția electronicii medicale, pentru a materializa şi în plan privat expertiza şi experienţa unui grup de cercetători cu rezultate semnificative în activitatea desfăşurată de către aceştia în diverse instituţii de cercetare și medii academice;
  • înregistrarea și prelucrarea în timp real a bio-semnalelor, în vederea realizării interfețelor creier-calculator și realizarea unor aplicații practice pe această bază;
  • structuri de palpare mecanică și psihofizică create pentru diagnosticarea cantitativă a bolilor de prostată;
  • metode inovative pentru definirea scărilor psihofizice;
  • senzori inteligenți portabili și actuatori haptici pentru diagnosticarea bolilor tumorale;
  • dezvoltare de aplicații firmware, software, aplicații de interfață cu utilizatori, protocoale de comunicații wireless și în rețea pentru instrumente și echipamente portabile de monitorizare și transmisie automată de date la medicul personal.

  3D CREATIVITY

  • produce şi construieşte forme 3D din orice domeniu de activitate, de exemplu reprezentarea de organe umane sau animale în forma reală sau secțională destinate studiului.
  • a înființat în Tîrgu Mureș primul laborator de instruire pentru urgență donat de Fundația pentru o Societate Deschisă din Statele Unite;
  • în 1994 a înființat primul departament de urgență unic în România;
  • a înființat prima unitate de intervenție la accidente chimice a pompierilor din România;
  • deține în Tîrgu Mureș centrul național de training în medicină de urgență;
  • a realizat proiectul pilot 112 extins ulterior la nivel național;
  • a realizat primul centru de telemedicină care conectează UPU cu centre de urgență din 41 de spitale din regiunea Centru.
  • facilitează întâlnirile şi relaţiile de afaceri;
  • organizează şi participă la târguri şi expoziţii, misiuni economice;
  • organizează cursuri de perfecţionare profesională, oferă servicii de arbitraj comercial. 

  Alăturaţi-vă structurii Asociaţiei LifeTech City, primul pol de competitivitate din România în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice.