LifeTech City

LifeTech City
Primul pol de competitivitate din România în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice LifeTech City

Structura hexagonală asigură cea mai eficientă formă de întrepătrundere a celulelor pentru a crea un tot unitar.

Modelul hexagonal reunește conceptele specifice membrilor asociației, așa cum asociația intenționează sa creeze cadrul adecvat pentru dezvoltarea activității membrilor săi prin asocierea dintre mediul academic, public, privat şi mediul civic.  Aceasta reprezintă cea mai eficientă formă pentru a asigura accesul la resurse umane cu bogată experiență în domeniul cercetărilor medicale şi la tehnologie modernă, capabilă să garanteze performanţă.

LifeTech City a fost înființată ca și structură asociativă în 2012, la inițiativa reprezentanților Municipiului Tîrgu Mureș.

Din 2015 LifeTech City a fost înregistrată ca și structură asociativă cu personalitate juridică.

LifeTech City reunește 4 instituții/autorități publice, 3 universități, 3 unități sanitare, 3 ONG-uri și 12 companii. Total 25 de membrii.

Calitatea de pol de competitivitate a “Polului de competitivitate în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice”, denumit în continuare LifeTech City, este dovedită de cele trei elemente care îl compun, anume:

·        componența – în structura Polului de Competitivitate există patru tipuri de entități, respectiv institutii publice, universități si organisme de cercetare, întreprinderi, precum și asociatii/ONG - entități cu rol catalizator (de ex. Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Mureș, Consiliul Județean Mureș, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate).

·        asocierea - Pol de competitivitate în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice este constituit ca asociere cu personalitate juridică, întrucât Polul de Competitivitate este reprezentat de o entitate care funcționează în baza actului constitutiv și a prevederilor din statutul asociației și

·        strategia de dezvoltare a polului, care prezintă direcțiile de dezvoltare comune, agreate cu toți membrii polului.

Structura Polului de Competitivitate răspunde noilor paradigme/modele de creștere a eficienței economiilor și modelelor de afaceri contemporane, prin utilizarea pe scară largă a tehnologiei în general și a tehnologiei informației și comunicațiilor în particular, în activitățile de CDI. Această paradigmă este promovată inclusiv de Strategia Europa 2020.

LifeTech City este denumirea asociației, conform Actului Constitutiv care atestă asocierea și a prevederilor statutului asociației. Scopul asociației constă în crearea unui pol de competitivitate ca structură de sprijin al afacerilor de interes național și internațional cu scopul dezvoltării activităților de cercetare-dezvoltare în domeniul științelor medicale și al științelor conexe domeniului medical, cu o componentă semnificativă de tehnologia informației și comunicațiilor. Prin științe medicale înțelegem biologia, nanobiologia, nanotehnologia, dar și domeniile conexe precum farmacologia sau genetica.

Avantajele fundamentale ale structurii curente a Polului de Competitivitate LifeTech City sunt sinergiile dezvoltate între cele 2 tipuri principale de activități, pe de o parte, precum și opțiunea companiilor de a dezvolta proiecte complexe de cercetare dezvoltare și investiții datorită accesului la resursele de cercetare și la know-how-ul universităților, membre ale Polului.