COMUNICAT DE PRESĂ

14 Ianuarie 2019

Asociația LifeTech City, primul pol de competitivitate din România în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice, înființat in anul 2012 la iniţiativa Primăriei Municipiului Târgu Mureş, va adresează invitația de a participa la o ședință deschisă cu privire la oportunitatea constituirii primului Parc Științific si Tehnologic în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice din România.

 

Ședința va avea loc in data de 17 ianuarie 2019, in sala de consiliu nr. 45 aflată la etajul 1, în incinta Primăriei Municipiului Târgu Mures, începând cu ora 9.30.

 

Parcul Științific și Tehnologic se constituie printr-o asociere în participaţiune încheiată între o instituţie de învăţământ superior acreditată şi/sau o unitate de cercetare-dezvoltare, pe de o parte, şi regii autonome, companii naţionale, societăţi comerciale, administraţia publică locală, asociaţii patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români sau străini, pe de altă parte, conform prevederilor din Ordonanța nr. 14/2002 privind constituirea și funcționarea parcurilor științifice și tehnologice, cu modificările si completările ulterioare.

 

Aceasta inițiativă este realizată in baza direcțiilor strategice definite in Strategia Digital Mures, în acord cu direcțiile de dezvoltare strategică prevăzute de Strategia de Dezvoltare a  LifeTech City - Pol de Competitivitate în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice, precum si in contextul oportunității de finanțare identificate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 1 - Promovarea transferului tehnologic, obiectivul specific - Creșterea inovării în firme prin susținerea entităților de inovare și transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă privind Promovarea transferului tehnologic.

 

Ca urmare a informațiilor comunicate de membrii Asociației LifeTech City s-au identificat la nivelul membrilor LifeTech City acțiuni de transfer tehnologic, inclusiv brevete de invenție obținute pentru produsele create în urma activităților de cercetare desfășurate. Membrii au patentat peste 7 invenții până în prezent.

Experienta membrilor Asociației LifeTech City constituie un avantaj valoros pentru viitoarea structură a Parcului Științific si Tehnologic.

 

Obiectivele economico-sociale urmărite prin înființarea parcului științific și tehnologic sunt:

a) transferul tehnologic de rezultate ale cercetării la agenții economici interesați în fabricarea produselor sau a pachetelor de produse și servicii cu valoare concurențială și valorificarea acestora pe piața internă sau externă;

b) stabilizarea specialiștilor cu performanțe profesionale în domeniile cercetării și învățământului superior;

c) formarea tinerilor pentru activitatea de cercetare;

d) atragerea de fonduri private în învățământ și cercetare;

e) valorificarea pe piață a rezultatelor cercetării românești;

f) crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate;

g) stimularea potențialului inovativ și tehnico-științific al personalului academic, universitar, al cercetătorilor și al studenților;

h) orientarea universităților acreditate și a unităților de cercetare spre mediul economic și social;

i) integrarea studenților și absolvenților instituțiilor de învățământ superior în mediul socioeconomic;

j) stimularea inițiativei instituțiilor de învățământ superior acreditate și a unităților de cercetare-dezvoltare pentru atragerea de noi surse de finanțare;

k) stimularea agenților economici pentru participarea activă a sectorului privat la dezvoltarea și valorificarea cercetării și inovării, prin realizarea unor produse comerciale de înaltă tehnicitate;

l) atragerea companiilor străine pentru a investi în activități de transfer tehnologic;

m) dezvoltarea potențialului științific, tehnologic și economic la nivel regional.

 

Municipiul Târgu Mures dorește astfel ca proiectarea Parcului Științific si Tehnologic în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice in Târgu Mures să ofere șansa întregii comunități locale şi regionale să fie reprezentată şi să corespundă nevoilor reale de construcție şi dezvoltare.

 

Înscrierile se fac in baza unei scrisori de intenție transmise pe adresa de email de mai jos pana la data de 16 ianuarie 2019. Scrisoarea de intenție trebuie sa cuprindă numele şi prenumele reprezentantului care va participa la întâlnire, precum şi o scurtă descriere a entității interesate de aderarea la Parcul Științific si Tehnologic.