COMUNICAT DE PRESĂ

18 Ianuarie 2019

Asociația LifeTech City, primul pol de competitivitate din România în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice a susținut in data de 17 ianuarie 2019, in sala de consiliu nr. 45 aflata la etajul 1, in incinta Primăriei Municipiului Târgu Mureș, ședința deschisă cu privire la oportunitatea constituirii Parcului Științific si Tehnologic în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice în Târgu Mureș, în parteneriat între autorităţi publice, universităţi, unităţi saniate, ONG-uri şi mediul privat de afaceri. Asociaţia LifeTech City reuneşte în prezent 25 de membri, din care 4 instituții/autorități publice, 3 universități, 3 unități sanitare, 3 ONG-uri și 12 companii.

Un număr de 12 entități private au răspuns invitației lansate de Asociația LifeTech City și au transmis scrisorile de intenție solicitate.

Punctele înscrise pe agenda întâlnirii au urmărit:

1. Prezentarea Asociației LifeTech City

2. Prezentarea oportunității de finanțare PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa 1- Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea 1.1 Promovarea investițiilor in CDI, dezvoltarea de legături si sinergii intre întreprinderi centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, Operațiunea B- Sprijinirea Parcurilor Științifice si Tehnologice

3. Prezentarea cadrului legislativ specific Parcurilor Științifice si Tehnologice

4. Prezentarea cadrului legislativ care reglementează Asociația in Participațiune

5. Scurtă prezentare a entităților interesate de aderarea la Parcul Științific si Tehnologic

6. Etape viitoare cu privire la solicitările de aderare primite. Comunicarea procedurii

Companiile prezente la întâlnire vor fi contactate prin email de către reprezentanții Asociației LifeTech City în următoarele zile pentru a confirma și finaliza procedura de înscriere.

Înscrierea atât in cadrul Asociației LifeTech City cat si in cadrul Parcului Științific si Tehnologic în domeniul medical, al științelor vieții și al medicinei informatice din Târgu Mures rămâne deschisă tuturor entităților interesate. Înscrierile se fac in baza unei scrisori de intenție transmise pe adresa de email de mai jos. Scrisoarea de intenție trebuie sa cuprindă numele si prenumele reprezentantului care va participa la întâlnire, precum si o scurta descriere a entității interesate de aderarea la Parcul Științific si Tehnologic.